Gerçekleştireceklerimiz

Farklı segmentlerde de iddialıyız.

Türkiye'de çok sayıda ve farklı projelere imza atan Yapı Kredi Koray, üst gelir grubunun yanı sıra orta gelir grubunu da kapsayacak alternatifleri genişletmeyi; konut projelerinin yanı sıra ticaret, eğlence ve turizm amaçlı farklı işlevlerde konseptler geliştirmeyi sürdürecektir.

Yapı Kredi Koray proje geliştirmedeki başarısını, pazarlama becerileri ve ilkeli müşteri ilişkileri yönetimi ile bütünleştirerek gayrimenkul yatırımının her aşamasında ortaya koymaktadır.

Yeni bölgelere yatırımlarımız artacaktır.
Yapı Kredi Koray, değişen trendleri yakından izlemeye odaklıdır. Yapı Kredi Koray pazardaki arz-talep oluşumlarının ışığında, ülkemizin potansiyeli yüksek diğer yerleşim bölgelerinde ortaya çıkacak olanakları en iyi şekilde değerlendirecektir.

Proje Görseli