FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Göstergeler

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Toplam Varlıklar (milyon TL) 97,2 97,4 123
Toplam Yükümlülükler (milyon TL) 15,3 13,6 15,2
Hisse Başına Net Varlık Değeri 2,05 2,09 2,69
Dönem Sonu Hisse Fiyatı 2,42 4,45 5,91Temel Rasyolar

31 Aralık 2020 itibarıyla geçmiş dönem sonu ve bir önceki dönem sonu karşılaştırmalı konsolide temel baz rasyolar aşağıdaki gibidir:

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
(Solo)-Gayrimenkuller Toplamı/Toplam Varlıklar 70% 71% 69,00%
Net Finansal Borç/Özkaynaklar 0% 0% 0%
Toplam Finansal Borç/Toplam Varlıklar 0% 0% 0%