FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Göstergeler

31.12.2023 31.12.2022
Toplam Varlıklar (milyon TL) 3.711 1.222
Toplam Yükümlülükler (milyon TL) 2.82 971
Hisse Başına Net Varlık Değeri 45,68 15,02
Dönem Sonu Hisse Fiyatı 28,96 29,96