ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Hissedarlar

Grup

Pay tutarı (TL)

%

% Toplam

Orhun KARTAL

A

20.399.999,98

51%

51.68%

Orhun KARTAL

B

271.598

0.68%

Nevzat TAŞKIN

B

2.666.244

6.67%

6.67%

Halka Açık

B

16.662.158,02

41.65%

41.65%

Toplam

40.000.000

100%

ORTAKLIK YAPISI