KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ


07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin işlenmesini disiplin altına almaktır. Şirketimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine, gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri sahiplerini, veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hukuki sebeplerimiz ile kanun kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Detaylı bilgiye Koray GYO A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası’ndan politikaya ulaşabilirsiniz. Kişisel veriler Şirketimiz tarafından genel müdürlük birimlerimiz, faks, telefon, e-posta ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, politikamızda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI